Algemene voorwaarden - De Handelsfabriek
Vintage Icon Wit
Unieke vintage items
Maatwerkkasten
Maatwerkkasten
Up Cycle Wit
Up-cycling
Bezorging
Binnen 1 - 2 week levering

Jouw Black Friday, jouw stijl: geniet van 10% KORTING op onze webshop (m.u.v. maatwerk) met de code BF2023

Jouw Black Friday, jouw stijl: geniet van 10% KORTING op onze webshop (m.u.v. maatwerk) met de code BF2023

Hey vintage liefhebber(s) leuk dat je voor ons hebt gekozen.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij De Handelsfabriek partij is.

1. WIE ZIJN WIJ

Ronald en Marjorie
De Handelsfabriek V.O.F.
Feithsweg 3, 9356 AS Tolbert
Tel: 0031642808211
Email: info@de-handelsfabriek.nl
KvK: 88541843
BTW: NL864677832B01

2. ONZE ITEMS

De meeste items zijn tweedehands, dus gebruikt, maar tenzij anders vermeld nog in goede conditie.
Onze WEBSHOP is zo goed als mogelijk up-to-date, maar het is altijd een momentopname. Omdat wij een webshop en een fysieke winkel hebben, kan een artikel in de winkel verkocht worden terwijl het nog op de website staat. In dat geval zal De Handelsfabriek het volledige bedrag terugstorten aan de webshop-consument.
Ieder item op onze webshop bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving en is voldoende gedetailleerd voor de klant om een goed beeld te krijgen van het aangeboden item.
De afbeeldingen op onze webshop geven een getrouw beeld van de aangeboden items. Eventuele afwijkende gebruikerssporen kunnen echter mogelijk zijn.
Items zijn te koop, maar ook te huur of te leen. Daardoor kan het zijn dat het item niet direct leverbaar is. De klant wordt hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld en wij proberen een nieuwe leveringsdatum af te spreken, of een alternatief item aan te bieden.
De Handelsfabriek is niet gebonden bij kennelijke vergissingen, en/of schrijffouten in het aanbod.

3. PRIJZEN EN BETALINGEN

Alle door De Handelsfabriek vermelde prijzen zijn in Euro´s en exclusief verzendkosten. Merendeel van de aangeboden items vallen onder de margeregeling (dus geen BTW artikelen). Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op het factuur. BTW is dus niet aftrekbaar. Als je wilt weten of een artikel een marge of BTW artikel is, kunt je dit per email opvragen.
Onze prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en type-/ schrijffouten.

4. LEVERING EN RETOUR

Bestelde items worden geleverd binnen 1 tot 2 weken, behoudens als de levertijd door seizoens-pieken of onverwachte omstandigheden uitloopt. Dit is geen reden voor annuleren, tegenprestatie of een vergoeding.
Wij leveren tot aan de deur. Als we het in huis moeten leveren is dat op eigen risico van de klant (beschadigingen die in het huis of aan het item worden gemaakt tijdens het plaatsen vallen derhalve niet onder de garantie).
Sommige items zijn kwetsbaar en kostbaar. Er bestaat de mogelijkheid om de bestelde items verzekerd te laten bezorgen. Dit brengt wel extra kosten met zich mee. Vraag ons naar de mogelijkheden.
Voor het retourneren geldt 14 dagen bedenktijd, binnen 7 dagen retour in originele staat en het liefste in originele verpakking. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening. Je ontvangt hiervoor een retour sticker.
Nadat het item is binnen gekomen in originele staat krijg je het aankoopbedrag minus eventuele kosten van de retourzending teruggestort.
De artikelen worden zo goed als mogelijk verpakt voor verzending. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan, dan is De Handelsfabriek hiervoor niet aansprakelijk.
Indien bij aflevering van items beschadigingen worden geconstateerd, dient je op het ontvangstbewijs aan te geven dat er beschadigingen zijn gemaakt. Bestaat bij aflevering geen gelegenheid om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dan dient dit op het ontvangstbewijs te worden genoteerd. Aanbevolen wordt uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij De Handelsfabriek te melden.
Als extra service willen wij het meubel gratis voor je monteren in huis. Beschadigingen die dan in het huis of aan het item worden gemaakt is op risico van de klant.
Op maat gemaakte items kunnen niet retour worden gezonden.

5. GARANTIE

De garantietermijn bedraagt ten hoogste één jaar. De kassabon of de factuur dient als garantiebewijs. Zonder overlegging van de kassabon of factuur heeft je geen recht op garantie, tenzij op andere wijze ondubbelzinnig wordt aangetoond dat het item bij De Handelsfabriek is gekocht.
Het gebrek dient binnen een maand na ontdekking aan De Handelsfabriek te worden gemeld.
Op gebruikte goederen wordt geen garantie verleend. Eventuele problemen of tekortkomingen zullen echter in veel gevallen in overleg kunnen worden opgelost.
Op door ons omgebouwde lampen geldt; Als de verlichting niet werkt vanwege onze lamp, mag je het item kosteloos retour sturen. Wij repareren en leveren de lamp kosteloos. Je kunt alleen een geldig beroep doen op herstel of vervanging indien je aan alle uit de overeenkomst betalingsverplichtingen hebt voldaan.
Wij geven er geen garantie op dat onze houten item 100% houtworm/boktor vrij zijn. Onze houten items zijn hiervoor echter wel behandeld.
Gebreken aan zaken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak vallen buiten de garantie.
Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik of misbruik van onze producten.
Bij schade aan het item zijn wij altijd gerechtigd om binnen 2 maanden de mogelijkheid te krijgen om het item zelf te herstellen of repareren. Na deze termijn kan er een geschil ontstaan en is de geschillenregeling van toepassing.
Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letselschade, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
Als we het in huis moeten leveren is dat op eigen risico van de klant (beschadigingen die in het huis of aan het item worden gemaakt).

6. WAARDEBON

Alle geschreven waardebonnen zijn geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna komt de waardebon te vervallen, je kunt deze dus niet meer inleveren.
Waardebonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
Verzending per post van de waardebon binnen Nederland is gratis. Je waardebon wordt verzonden na betaling.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor waardebonnen die te laat worden bezorgd/ingeleverd (bijvoorbeeld bij vakantiesluiting of weekenden).
Bij verlies of diefstal van de waardebon wordt deze niet vervangen.
Waardebonnen van De Handelsfabriek mogen niet worden gekopieerd/nagemaakt of bewerkt worden. Dit zal worden gezien als fraude en dat is strafbaar.
Als je een item koop dat goedkoper is dan de waardebon, krijg je een nieuwe waardebon met het resterende bedrag en met dezelfde datum als je ingeleverde waardebon.

7. COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jullie gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

8. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De Handelsfabriek verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of wanneer de wet dat vereist en bewaart jullie persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Wij nemen de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanwege het open karakter van het internet kunnen wij de overdracht van gegevens niet 100% garanderen.

9. GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Bij een gerechtelijk geschil is uitsluitend het arrondissement Groningen bevoegd.

10. OVERIG

Je betreedt onze winkel/terrein op eigen risico. De Handelsfabriek is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor opgelopen letsel of schade. Onder “winkel/terrein” valt ook onze buitenplaats
Wanneer bezittingen van De Handelsfabriek beschadigd raken door jouw toedoen worden deze in rekening gebracht.
Kinderen zijn van harte welkom in onze winkel, maar we verwachten wel dat je zelf op hen let.